Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to pomoc finansowa wypłacana z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz organizacji pochówku osoby zmarłej. Jeśli od śmierci bliskiego nie minęło więcej niż 12 miesięcy, możesz starać się o przyznanie świadczenia. Jakie pozostałe warunki należy spełnić? Dowiesz się tego, czytając poniższy artykuł.

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wszystkim osobom, które spełniają jeden z trzech warunków określonych przez przepisy. Świadczenie więc otrzyma każdy, kto:

  • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny, lub
  • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki kwalifikujące do emerytury/renty, lub
  • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom lub instytucjom, które poniosły koszty pogrzebu. Może to być np. pracodawca, DPS, gmina, członek rodziny zmarłego lub osoba niespokrewniona.

W jaki sposób starać się o przyznanie świadczenia?

Zajmując się organizacją pochówku w Radomiu przypominamy, że aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy skompletować wymagane przez ZUS dokumenty (dostępne na stronie internetowej), a następnie złożyć je w odpowiednim oddziale. Można wysłać je pocztą lub zrobić to osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika. Możliwe jest również złożenie wniosku o zasiłek elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku, kiedy osoba opłacająca koszty pogrzebu była członkiem rodziny zmarłego, pełną dokumentację w jej imieniu może złożyć zakład pogrzebowy. Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przekazania ZUS-owi niezbędnych dokumentów.