Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pochówku?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny i bolesny moment. Oprócz żałoby i smutku, trzeba też pomyśleć o formalnościach związanych z pochówkiem. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu? W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i pomóc wam w tym trudnym czasie.

Dokumenty związane ze zgonem

Pierwszym krokiem po śmierci bliskiej osoby jest zgłoszenie zgonu do urzędu stanu cywilnego i uzyskanie aktu zgonu, który podstawowym dokumentem, potwierdzającym fakt śmierci i umożliwia dalsze działania. Akt zgonu można otrzymać na podstawie zaświadczenia lekarskiego o śmierci lub orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu. Jest wydawany bezpłatnie i ważny przez 6 miesięcy od daty zgonu.

Kolejnym dokumentem jest zezwolenie na pochówek, wydawane przez starostę lub prezydenta miasta, na wniosek rodziny zmarłego lub upoważnionego zakładu pogrzebowego. Do wniosku należy dołączyć skrócony akt zgonu oraz opcjonalnie dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną rodziny, jeśli chce się ubiegać o pomoc finansową na pokrycie kosztów pogrzebu. Zezwolenie na pochówek jest wydawane bezpłatnie i jest ważne przez 3 miesiące od daty zgonu.

Angelus, jako doświadczone centrum pogrzebowe, pomaga w kompleksowej organizacji pogrzebów w Radomiu, zajmując się nie tylko formalnościami, ale także logistyką i oprawą ceremonii.

Dokumenty związane z transportem zwłok lub prochów

Jeśli zmarła osoba miała życzenie być pochowana w innym miejscu niż miejsce zgonu, lub jeśli zdecydowano się na kremację, trzeba zorganizować transport zwłok lub prochów.

W przypadku transportu krajowego, wystarczy posiadać akt zgonu i zezwolenie na pochówek. Transport zwłok lub prochów musi być wykonany przez profesjonalny zakład pogrzebowy, który zapewni odpowiednie warunki sanitarne i bezpieczeństwo.

W przypadku transportu zagranicznego, oprócz aktu zgonu i zezwolenia na pochówek, potrzebne jest także zaświadczenie konsularne na sprowadzenie zwłok lub prochów do kraju. Zaświadczenie konsularne wydaje konsulat polski w kraju, w którym nastąpił zgon, na podstawie zezwolenia na pochówek, odpisu aktu zgonu i zaświadczenia medycznego, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną. Zaświadczenie konsularne jest płatne i jest ważne przez 6 miesięcy od daty zgonu.