Jak przetransportować zwłoki z innego miasta?

Śmierć bliskiej osoby jest ciężkim przeżyciem, potęgowanym dodatkowo przez konieczność zorganizowania pogrzebu. Zapanowanie nad wszystkimi szczegółami uroczystości spada zwykle na pogrążonych w smutku najbliższych. Jeśli zgon nastąpił poza miejscem, gdzie zmarły chciał być pochowany, wówczas niezbędny jest dodatkowo transport zwłok. Jakich formalności należy dopilnować, by zgodnie z prawem przewieźć zwłoki?

Transport zwłok w świetle prawa

Aktem prawnym regulującym zasady transportu zwłok jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z artykułem 14, transport zwłok i szczątków w granicach Rzeczypospolitej Polskiej może odbywać się samochodem, koleją, samolotem lub statkiem. Na przewóz zwłok koleją, samolotami lub statkami każdorazowo wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W przypadku transportu drogowego zezwolenie jest niezbędne w sytuacji, gdy odległość między miastami wynosi ponad 60 km. Taki transport musi odbywać się z wykorzystaniem specjalistycznego pojazdu, dlatego najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z usług wyspecjalizowanych podmiotów.

Profesjonalna flota i wymogi techniczne

W Polsce zwłoki przewożone na odległość większą niż 60 km należy złożyć w szczelnej, drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Pojazd musi być oznakowany w sposób, który wskazuje na jego przeznaczenie. Ponadto musi mieć kabinę kierowcy, oddzieloną od przestrzeni, w której umieszcza się ciało. Przestrzeń z trumną musi mieć specjalne zabezpieczenia gwarantujące unieruchomienie oraz obicia, które umożliwiają dokładne czyszczenie i dezynfekcję. Należy pamiętać, że transport zwłok ma się odbyć z przepisami, ale również z godnością. A taki przebieg procesu i upamiętnienie zmarłej osoby zapewniają firmy posiadające wieloletnie doświadczenie.